Schowaj

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies. Zapoznaj się z Polityką Prywatności.

06

Wybór wg. modelu -

Kontakt

Telefon: +48 511 452 522
e-mail: sklep@auto-voll.pl
gg:45419971
45419971

Wyszukiwanie wg. nr OEM

Jeżeli nie znasz numeru części z oryginału BMW, możesz skorzystać z katalogu RealOEM.com.

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

(wzór dokumentu o odstąpieniu od umowy dostępny w formacie PDF przez odnosnik pod informacją odnośnie prawa do odstąpienia od umowy)

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę:

AUTO-VOLL S.C.

93-460, Łódź

Ul. Chocianowicka 4B

NIP: 726-10-12-276

Regon: 471005142

Telefon. +48 511 45 25 22,

E-mail: chocianowicka@auto-voll.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, dostępny jest na stronie sklepu sklep.auto-voll.pl w sekcji Reklamacji i Zwroty.
 3. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający poinformowany został o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzilił się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesie Klient żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Klient zobowiązany jest odesłać Towar Sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razienie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sprzedawcy.
 1. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. W przypadku uszkodzenia Towaru przez klienta, bądź uszkodzeń w transporcie zwrotnym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od klienta na zasadach ogólnych
 2. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego.
 3. W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.

 

 

Wzór dokumentu o odstąpieniu od umowy w formacie PDF dostępny jest tutaj link.